Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय

यातायात व्यवस्था कार्यालय, नवलपरासी

नवलपरासी (व.सु.पूर्व)

प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय

यातायात व्यवस्था कार्यालय, नवलपरासी

नवलपरासी (व.सु.पूर्व)

प्रतिभा न्यौपाने

  • प्रतिभा न्यौपाने

प्रतिभा न्यौपाने


प्रतिभा न्यौपाने
कम्प्यूटर अपरेटर

पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी सहायकस्तर पाँचौं
ठेगाना सुन्दरबजार नगरपालिका 1, लमजुङ्ग
हाजिरि मिति २०७८ कार्तिक ११

© सर्वाधिकार सुरक्षित यातायात व्यवस्था कार्यालय, नवलपरासी

Powered By: ProActive Web Developers