Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय

यातायात व्यवस्था कार्यालय, नवलपरासी

नवलपरासी (व.सु.पूर्व)

प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय

यातायात व्यवस्था कार्यालय, नवलपरासी

नवलपरासी (व.सु.पूर्व)

सूचना


मिति सूचना विवरण फाईलहरु एक्सन
2079-05-02 २०७९ भाद्र ५ गतेदेखि भाद्र ९ गतेसम्म सञ्चालन हुने कार, मो.सा. तथा स्कुटर र अटो/Tempo को लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा (Trial/Retrial) को सूचना
9 घण्टा अगाडी

(1 more files)
2079-05-01 २०७९ भाद्र २ गते बिहिबार सञ्चालन हुने वर्ग A, K र B (मोटरसाइकल, स्कुटर र कार) को लिखित परीक्षाको सूचना
1 दिन अगाडी
2079-04-31 २०७९ श्रावण २६ गते बिहिबार सञ्चालन गरिएको वर्ग A, B र K (मोटरसाइकल, कार र स्कुटर) को लिखित परीक्षाको नतिजा
2 दिन अगाडी
2079-04-26 २०७९ श्रावण २९ गतेदेखि भाद्र १ गतेसम्म सञ्चालन हुने कार, मो.सा. तथा स्कुटर र भाद्र ८ गते हुने अटो/Tempo को लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा (Trial/Retrial) को सूचना
7 दिन अगाडी
2079-04-25 २०७९ श्रावण २६ गते बिहिबार सञ्चालन हुने वर्ग A, K र B (मोटरसाइकल, स्कुटर र कार) को लिखित परीक्षाको सूचना
8 दिन अगाडी

© सर्वाधिकार सुरक्षित यातायात व्यवस्था कार्यालय, नवलपरासी

Powered By: ProActive Web Developers